Make your own free website on Tripod.com

1997

Met d'eizels moote om 6 eure binnen speelden de Nachtratten in op de actualiteit, want om dinsdagmorgen gingen alle café's in Halle op politiebevel dicht, en de Nachtratten vonden ook da ge nog nen eizel moest zen om elk jaar opnieuw maanden in de koude tochtige hangaars te gaan werken aan de praalwagens.

1996         Palmares          De Verzameling          1998